Beklentiler

Tamamen beklenti içinde olmak da hiç beklememek de sizi kısıtlar!

Kimseden bir şey istemiyorum derken acaba beklentilerle dolu olabilir misiniz

Hadi bakalım!