İstekler ve Zaman İlişkisi

İstediğinizde İstekleriniz Hemen Gerçekleşir mi?

Zaman ve isteme ile ilgili kısıtlamalarınıza bakalım!